Thursday, August 31, 2006
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ੩੦੦ ਸਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ

Today morning there was beautiful kirtan from Darbar Sahib.

Listen to the shabad Aavhoo sikh satguru ke piyareyoo Gavhoh sachi bani

Raag Ramkali mohala-3 (Ang-920)

another shabad was Nit uth gavhoh prabh ki bani

Raag Prabhati Mohaaala-5 (ang-1340)

The shabads have been sung by Bhai Narinder Singh ji

 
posted by upinder kaur at 8/31/2006 01:34:00 pm | Permalink | 1 comments
Tuesday, August 29, 2006
Twilight 
posted by upinder kaur at 8/29/2006 06:01:00 pm | Permalink | 1 comments
Saturday, August 26, 2006
Kirtan at Gurdwara Rakab Ganj on 23/07/06
This is Bhai Randhir Singh ji doing Kirtan at Gurdwara Rakab Ganj Sahib on the Parkash Utsav of Guru Harkrishan Sahib ji.
 
posted by upinder kaur at 8/26/2006 04:58:00 pm | Permalink | 0 comments
Tuesday, August 22, 2006
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (੧੨੫੪-੧੦, ਮਲਾਰ, ਮਃ ੧)

The rain pours down, and my mind is drenched with His Love.

The drop of Ambrosial Nectar pleases my heart; the Guru has fascinated my mind, which is drenched in the sublime essence of the Lord. 1Pause

listen to this beautiful shabad sung by Bhai Narinder Singh ji (live recording from Darbar Sahib)
 
posted by upinder kaur at 8/22/2006 08:00:00 pm | Permalink | 1 comments
Saturday, August 19, 2006
Home remedy
These days a lot of websites are coming up with many home remedies. But how far can a desi nuskha go…
Here is a true incidence from my life.


It was in September 1983 when I was posted as a Medical Officer in Barsua Iron ore Mines. These mines are situated in the thick forests of Orissa, in India. There was a small health centre and I was in charge of this place. We used to run a morning and evening general OPD and rest of the times the health centre remained locked. In case of emergency, necessary staff was called and the patient was treated. If needed, the patient was transferred to higher centre in the ambulance. An accommodation was provided to me in the vicinity of the health centre. Invariably I was the first person to be contacted in emergency as patients found it most convenient to locate my residence.

There was a knock at my door that night at 3am. I found a tribal man with an eight-year-old girl at the door. “A snake has bitten her,” he said showing me a clear fang mark on her right ear lobule. “ When?” I asked.
“ Around 11pm.”
“ What delayed you so much to get a medical help?” I asked with a little uneasiness.
“ Well I had to walk through this forest for five miles to reach here. There is no road from village to this place”
A cold shiver ran down my spine, as there were wild elephants and tigers in that forest. After examining the child carefully in the health centre I found no signs of snake poisoning (neurological or vascular). The child was kept for observation. Next morning after examining the child again I told him “ It was not a poisonous snake. Your daughter is fine.”
“ No! It was a poisonous snake. I gave her an antidote for snake poison, that’s why she is fine.”, he said with a big grin.
I was mystified “ And what is this antidote of yours?"
“ I made her drink half a bottle of kerosene oil. One poison neutralizes the other!” , he declared triumphantly.
I was just aghast, and needless to say I had to treat her for kerosene poisoning even though the snake spared her from its venom. She almost died of kerosene poisoning. I have not been able to forget that timid girl (with two fang marks on her right ear lobule) and her brave father who made her drink kerosene and walked through the dense forest at midnight.
 
posted by upinder kaur at 8/19/2006 09:45:00 am | Permalink | 5 comments
Tuesday, August 15, 2006
ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤੁ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ॥ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ॥Quietly You came and settled in my heart
Like dew on the petals in a cool night.
You evaporated as soon as maya
Spread its tentacles like sunshine bright

As I tried to hold on tightly…You escaped
Leaving my heart dry and parched
Memory of Your soft smooth touch
Made me go through the day’s heat and dust

Long never-ending wait for another cool night
Entire life time or may be another one too
Wish you turned me into vapour
And took me along with You
Forever…
Forever…
Forever…
Ab kee baar bakhas ba(n)dhae ko bahur n bhoujal faeraa (sggs-1104)
O Lord, please forgive Your slave now, in this life, so that he may not have to return again to this terrifying world-ocean.
 
posted by upinder kaur at 8/15/2006 08:00:00 am | Permalink | 3 comments
Thursday, August 10, 2006
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਨੀਰੁ ਨਿਪੰਗੁ ॥


ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਨੀਰੁ ਨਿਪੰਗੁ
oo(n)anav oo(n)anav aaeiaa varasai neer nipa(n)g
Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and pure water rains down.
ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਕਾਮਣੀ ਜਿਨ ਕੰਤੈ ਸਿਉ ਮਨਿ ਭੰਗੁ ॥੨॥
naanak dhukh laagaa thinh kaamanee jinh ka(n)thai sio man bha(n)g 2
O Nanak, that soul-bride suffers in pain, whose mind is torn away from her Husband Lord. 2

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥

ਊਂਨਵਿਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥

oo(n)anav oo(n)anav aaeiaa varasai laae jharree
Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and water rains down in torrents.

ਨਾਨਕ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਕੰਤ ਕੈ ਸੁ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਰਲੀ ॥੧॥
naanak bhaanai chalai ka(n)th kai s maanae sadhaa ralee 1
O Nanak, she walks in harmony with the Will of her Husband Lord; she enjoys peace and pleasure forever. 1(SGGS-1280)

 
posted by upinder kaur at 8/10/2006 08:57:00 am | Permalink | 0 comments
Tuesday, August 08, 2006
New Car Parking at Bangla Sahib
The entry
Its spacious .....
Sewadar on duty at the parking
Karah Prashad
Renovation plans for the Gurdwara


Model for the new complex for Gurudwara Bangla Sahib
 
posted by upinder kaur at 8/08/2006 06:33:00 pm | Permalink | 2 comments
Thursday, August 03, 2006
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ ਕਾਦਿਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥੨॥(੪੬੪ ਆਸਾ, ਮਃ ੧)ਕੁਦਰਤਿ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੫॥੫॥੨੨॥ (੧੦੪੩-੧੫, ਮਾਰੂ, ਮਃ ੧)
ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ (੮੪ ਸਿਰੀਰਾਗੁ, ਮਃ ੧)
 
posted by upinder kaur at 8/03/2006 08:49:00 am | Permalink | 2 comments
Tuesday, August 01, 2006
Train to Simla
Toys train that takes you from Kalka to Simla. Its a beautiful experience to travel by this train
 
posted by upinder kaur at 8/01/2006 09:00:00 am | Permalink | 1 comments