Thursday, November 30, 2006
ChardiKala Jatha At Gurdwara Rakab Ganj Sahib
Kirtan at Gurudwara Rakab Ganj Sahib New Delhi on 24th November 2006 by Chardi Kala Jatha.
 
posted by upinder kaur at 11/30/2006 02:58:00 PM | Permalink |


2 Comments: